„PROJEKTY POD KLUCZ”

W ramach system magazynowania jako ,,projekt pod klucz” oferujemy:

analiza projektu z wizją lokalną

sporządzenie dokumentacji rysunkowej

planowanie etapów realizacji

dostawa materiałów

rozładunek dostawy

zabezpieczenie sprzętu takiego jak wózek widłowy i podnośnik nożycowy

montaż systemu magazynowania

odbiór instalacji zakończony podpisaniem protokołu

FrenchEnglishBelgium