BEZPIECZEŃSTWO I PREWENCJA

Bezpieczeństwo i prewencja podczas realizacji zleceń

Firma Hardy’s Industries dokłada starań, aby zlecenia powierzane jej przez Klientów były wykonywane w sposób całkowicie bezpieczny.

Wszyscy nasi monterzy odbywają szkolenia BHP, w tym stanowiskowe. Są stale uwrażliwiani na ocenę zagrożeń, na działania prewencyjne i na przestrzeganie zasad BHP obowiązujących u naszych Klientów.

Narzędzia poddawne są okresowym kontrolom jakości i sprawności technicznej, a środki ochrony indywidualnej przekazywane są każdemu pracownikowi.

Nasi pracownicy i monterzy są uprawnieni do prowadzenia różnych pojazdów transportowych, takich jak wózki widłowe, podnośniki koszowe lub nożycowe, odbyli szkolenia w odpowiednich instytucjach.

Nad ich kwalifikacjami czuwa nasz Dział Bezpieczeństwa.

FrenchEnglishBelgium